Նորություններ

 Մեր մասին

Սահակ-Սերվիս ընկերությունը Հայաստանի համակարգչային սպասարկման ոլորտի առաջատարներից է: Այն հիմնադրվել է 2005թ.-ին: Ընկերության նպատակն էր ստեղծել օպերատիվ և արդյունավետ ծառայությունների փաթեթ համակարգիչների սպասարկման ոլորտում: Սահակ-Սերվիս ընկերության թիմը մասնագիտացված է համակարգիչների սպասարկման ոլորտի բոլոր ուղղություններով:

Ընկերության նպատակներից է ստեղծել հաճախորդի համար սպասարկման գրավիչ պայմաններ, ցուցաբերել անհատաական մոտեցում յուրաքանչյուրին, պարզաբանել առաջացած խնդիրները և ներկայացնել լուծման լավագույն տարբերակները:

Սահակ-Սերվիս ընկերության ծառայություններից օգտվող կազմակերպություններն ու անհատները առանձնացնում են մատուցած ծառայությունների բարձր որակը և մատչելիությունը: Վերջին տարիներին ընկերության ծառայությունների ցանկին  ավելացել է նաև տեսահսկման համակարգերի տեղադրումը: Կատարված աշխատանքները պատվիրատուների կողմից արժանացել են բարձր գնահատականների:

Իր գործունեության ընթացքում ընկերությունը սկսել է համագործակցել, իսկ հետագայում ակտիվ գործունեություն է ծավալել տարբեր ոլորտներում աշխտող բազմաթիվ պետական և մասնավոր կազմակերպություների հետ, որոնց թվում են՝

Կարդալ ավելին

 

facebook

 
Տիգրան Մանսուրյան

Հիացած եմ աշխատանքի որակով:

Շներհակալ եմ, որ համակարգիչս շատ կարչճ ժամանակում նորոգված տուն եկավ:
Գոհունակությունս եմ հայտնում թե՛ աշխատանքային, թե՛ մարդկային հարաբերությունների բարձր առթիվ, որ այս գործիքի նորոգման ընթացքում ինձ բաժին հասավ:

Խորին հարգանքներով և բարեմաղթանքներով՝

Տիգրան Մանսուրյան
27.08.2016թ.

Հովհաննես Չեքիջյան

ÆÙ ³éûñÛ³ ÏÛ³Ýùáõ٠ѳٳϳñ·ÇãÁ ¹³ñÓ»É ¿ ³Ý÷á˳ñÇÝ»ÉÇ ·áñÍÇù: ²Ù»Ý ûñ ÙÇ ù³ÝÇ Å³Ù »ë ³ÝóϳóÝáõÙ »Ù ¿Ïñ³ÝÇ ³é³ç: ºí »Ã» ³ÛÝ Ë³÷³ÝíáõÙ ¿ª ϳñÍ»ë Ó»éù»ñë ϳåí³Í ÉÇÝ»Ý:
²Û¹åÇëÇ Çñ³íÇ׳ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï »ë ½³Ý·³Ñ³ñ»óÇ ê³Ñ³Ï-ê»ñíÇë ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ:
îճݻñÁ ³ñ³· ³ñÓ³·³Ýù»óÇÝ և ϳñ× Å³Ù³Ý³Ïáõ٠ϳñ·³íáñ»óÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çչն ու ïåÇãÝ»ñë:
Þ³ï ·áÑ »Ù ê³Ñ³Ï-ê»ñíÇë ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÑdzݳÉÇ ³ß˳ï³ÝùÇó:
Üñ³Ýù ³Ûë ·áñÍÇ É³í³·áõÛÝ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÝ »Ý:

ÐáíѳÝÝ»ë â»ùÇçÛ³Ý
06/10/2016Ã.

In case you need help

*

Proin sed odio et ante adipiscing lobortis. Quisque eleLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

 

Question? Call

Our support Hotline is available 24
Hours a day: (123) 800 456 7891
Monday-Friday: 9am to 5pm
Saturday: 10am to 2pm

 

Need support?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetue elit. Quisque eleLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Learn more...

 

Live chat now

Bellow are some interesting links for you! Quisque eleLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Learn more...

 

COPYRIGHT 2013. DESIGN & DEVELOPMENT BY G DESIGN GROUP