+374 (011) 203-203, +374 (012) 203-203

ՏԱՔ ՍՏԵՂՆԵՐ

Windows օպերացիոն համակարգը պարունակում է բազմաթիվ օգտակար գործառույթներ: Ժամանակը խնայելու, աշխատանքը համակարգչով ավելի արդյունավետ և արագ դարձնելու համար օգտագործենք ոչ միայն մկնիկը, այլև կիրառենք <<տաք ստեղներ>>՝ ստեղների հատուկ կոմբինացիաներ, որոնք նախատեսված են պարզեցնելու եւ արագացնելու աշխատանքը:

 

Աշխատանք տեքստի հետ

 

Ctrl + A

  Նշել ամբողջը

Ctrl + C

Ctrl + Insert

  Պատճենել

Ctrl + V

Shift + Insert

  Տեղադրել

Ctrl + X
Shift + Delete

   Կտրել

Ctrl + ←
Ctrl + →

Անցում բառերով տեքստում: Աշխատում է ոչ միայն տեքստի խմբագրերում: Շատ հարմար է կիրառել նաև բրաուզերում՝ հասցեի տողում:

Ctrl+P

Տպում ենք փաստաթուղթը:

Shift + ←
Shift + →
Shift + ↑
Shift + ↓


  Տեքստի նշում

Ctrl + Shift + ←
Ctrl + Shift + →

  Տեքստում նշում բառերով

Home
End
Ctrl + Home
Ctrl + End

Անցում առաջինից-վերջին տողին տեքստում(կամ հակառակը):

⇧ Shift+↵ Enter

Տողի անջատում:

Ctrl+↵ Enter

Էջի անջատում:

Ctrl+⇧ Shift+Пробел

Հաստատուն բացատ:

Alt+TAB

Անցում ծրագրին

 


 

Աշխատանք Windows-ի հետ

 

Alt+ Shift

Փոխում ենք լեզուն:

⊞ Win  կամ Ctrl+Esc

Բացել/փակել <<Սկիզբ>>(Start) մենյուն:

⊞ Win+F կամ Ctrl+F

Բացել պատուհան որոնման համար:

⊞ Win+L

Կողպում ենք համակարգիչը:

⇧ Shift+Delete

Ջնջում ենք ֆայլն առանց վերականգնելու հնարավորության:

Ctrl+Z

Չեղարկում ենք (հետ)

Ctrl+Y

Չեղարկում ենք (առաջ)

Ctrl+A

Նշում ենք ամբողջը:

Ctrl+S կամ ⇧ Shift+F12

Պահպանում ենք:

Ctrl+W

Փակում ենք ընթացիկ պատուհանը:

Ctrl+R

Թարմացում

Alt+←

Հետ/առաջ

Alt+→

Հետ/առաջ

Alt+D

Նշում ենք բրաուզերում հասցեի տողում գրվածը:

Ctrl+P

Տպում ենք փաստաթուղթը:

WIN+E

Անցում <<Իմ Համակարգիչ>>-ին